BIP - Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej

Informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej od dnia 01.03.2018r. funkcjonuje przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu (PCPR Zawiercie, ul. Daszyńskiego 4,
tel. (32) 67 107 49)Przekaż 1% na naszą organizację

W jaki sposób przekazać 1% podatku?

To bardzo proste ! Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28,36,36L,37,38) jak w poniższym przykładzie PIT 37

Kto może przekazać 1% podatku?

Pomóc nam przez przekazanie 1% podatku mogą:

· osoby fizyczne, emeryci i renciści (PIT37)
· ryczałtowcy (PIT28), przedsiębiorcy (PIT36)
· przedsiębiorcy "liniowcy" (PIT36L)
· gracze giełdowi (PIT38)
· osoby które sprzedały nieruchomość (PIT39)

Gwarancją otrzymania wpłaty jest wypełnienie deklaracji wyłącznie w sposób wskazany we wzorze stanowiącym wycinek formularza PIT. W przypadku błędnego wypełnienia lub niewypełnienia rubryk 131 i 133 wsparcie nie zostanie uwzględnione. Rubryki 134 i 135 są opcjonalne.