Kadra

Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu

Mgr. Sławomir Janicki


W Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej pracuje jedenastu wykwalifikowanych wychowawców, którzy w swojej pracy wspierani są przez: psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, pielęgniarkę oraz pracowników administracji i obsługi.