Kontakt

OPDiR

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
ul. Żarecka 24
42-421 Włodowice

Sekretariat
tel. 32 67 219 32,
Wychowawcy
tel. 607 456 374 lub 607 456 437

e-mail: sekretariat@opdr.zawiercie.powiat.pl
NIP 5771021416
REGON 001395271ul. Żarecka 24- mapka doajzdu