Kontakt

OPDiR

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie
ul. Żarecka 24
42-421 Włodowice
tel. (0-34)315–62–58,
tel. (0-34)315–30–33
e-mail: sekretariat@opdr.zawiercie.powiat.pl
NIP 5771021416
REGON 001395271


Numer rachunku bankowego:
BANK GOSPODARKI ŻYWIENIOWEJ
87 2030 0045 1110 0000 0176 2290

ul. Żarecka 24- mapka doajzdu