O nas

Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej jest placówką opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Powiat Zawierciański.

Celem działalności Ośrodka jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym władzy rodzicielskiej na poziomie obowiązujących standardów, których nie umieszczono w rodzinnej pieczy zastępczej.

Ośrodek znajduje się w Górze Włodowskiej, maleńkiej miejscowości położonej w malowniczym miejscu na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w krainie skał i zamków.

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

Do Ośrodka przyjmuje się dzieci powyżej 10 roku życia. W wyjątkowych sytuacjach w placówkach może być umieszczone dziecko młodsze przyjęte wraz ze starszym rodzeństwem.

Rok założenia: 1 października 1989Galeria